kasim
kara

Research workshop

Research workshop

Dene workshop skulle vi arbejde ,ed researchformer og havde til formål at lære på hvilke researchformer vi som MMD studerende vil få brug for.

Vi blev præsenteret for:
desk og field research
primær og sekundær research
kvantitativ og kvalitativ research
KWHL -metoden

Vi skulle research på noget digitalt kulturoplevelse her i Odense. Derfor vi har vælt biografen i Odense

Vi startede med at lave to slags spørgeskemaer (kvantitativ og kvalitataiv)

Det kvantitative spørgeskema krævede en del spørgsmål. Vi undersøgt biografener i Odense hvilken digital media reklame de har for at salg mere produkt. Vi har været i biografen og har snakket med chefen. Vi har spurgt om hvad de laver for at sælge mere og at få mere kunder, hvilken facilitet de har end de andre biografen. Formålet var her at lære vores målgruppen og at få mere viden om biografen facilitet. Da vi besøgt biografen, har vi taget mange billeder og har mærket at det bruger mange digital produkt til at salg mere produkt.

Vores interviewet med chefen var en god research. Vi har haft 15 minutter interviewet og har fået svar af vores spørgsmålene. Vi kunne ikke filme interviewet.
vi har brugt KWHL modellen for research. KWHL = what do we KNOW what do we WANT to find out HOW can we find out what we want to learn what did we LEARN
Så vi har svaret alle spørgsålerne og lært hvordan man bruge KWHL modellen. KWHL-modellen giver mig et nemmere overblik over ens viden. Jeg kunne godt finde på at bruge igen for at research. Vi har analyseret biograferne i Odense.