kasim
kara

Kick-off af Projekt 1

Kick-off af Projekt 1

Målet for dette projekt er, at hver gruppe gennemfører en systematisk og grundigheuristisk evaluering og på grundlag heraf udarbejder en klient-rapport, hvor I: 1) Redegør kort og klart for de væsentligste problemer, som analysen af Fyens Rideklub hjemmeside har afdækket. 2) Formulerer forslag til, hvordan de højest prioriterede problemer kan løses. 3) Vis i form af re-designs af landing page og selvvalgt undersider afhjemmesiden, hvordan gruppen vil implementere de anbefalede løsninger. 4) Argumenter for jeres konklusioner og løsninger.5) Anvend relevante metoder (som persona, scenarier og design processen) ogindsigt baseret på research til at understøtte udviklingsproces ogargumentation for løsninger på de fundne problemer.
Rideklub hjemmeside
Vi var 4 i gruppen, Frederik, Mads, Teresia og mig. Første to dage arbejdede vi gruppekontrakt. Jeg lægger ikke vægt på hvem det er teamlederen. Jeg synes at det er mere vigtigt hvordan man finder ud af gruppesamearbejder. Derfor var der kun en person som vil gerne blive leder, og vi har valgt ham. Det var Mads. Vi har skrevet vores gruppekontrakt. Jeg har anbefalet til at bruge Trello for at organsire vores projekt. Trello giver mulighed at se overblik over hele projekt.
Vi har upload alle vores filer i Trello og organisere vores projekt. Da vi startede at arbejde med vores projekt, har vi valgt vores persones. Vi har valgt 4 person som har forskellige alder og type. Vi har spurgt 4-5 spørgsmål. Så vi har fundet at hvilken oplysninger det er vigtigt til en heste forenings hjemmesidens bruger. Jeg har kontaktet med en ven og jeg har brugt ham til test.

Mit design underside i XD
Mit design forside i XD

Vi har lavet en heuristisk evaluering af hjemmesiden vha. Nobanet Usability Guidelines. Vi kan godt finde ud af at vi er enig om mange punkter. Vi har samlet alle svarerne og lagt i bilaget til UX-klientrapport. Vi har lavet en prioriteret liste over de fundne problemer på hjemmesiden og vi snakkede om hvordan vi kan løse dette problemer. Vi har lavet også en eksempel hjemmesiden i Adobe XD.
Vi har lavet også C.R.A.P Analyse. Det har 4 punkt som vi skulle gennemgå. Det er kontrast, gentagelse, alignment, nærhed. Når man gennemgår dette punkter, får man en overblik over hele hjemmesiden og design. Jeg har lavet analyse vores ny re-design hjemmeside.
Vores projekt i trello
Vores projekt i trello
Jeg har designet nogle side i klient rapport. Det var sjovt at arbejde med InDesign. Vi har afleveret vores hjemmeside i XD, klientrapport og alle file. Vi har startet vores præsentation. Vi har delt vores præsentation. Hver gruppe medlem har lavet sin egen præsentation. Præsentationen skal vises til klienten. Derfor de har ikke dybt kendskab over hjemmeside, kodning eller hjemmeside programmering.
Refleksion : Jeg har lært analyse metoder, xd og indesign. Jeg har lært at hvordan man laver gruppe kontrakt og klient rapport. C.R.A,P analyser er meget vigtigt metode og når man designer en hjemmeside eller en præsentation, skal man bruge C.R,A,P Analyse metode. Planlægning og gruppe arbejder er også vigtigt del af projekt. Vi skulle arbejde sammen hvis vi ville gerne få en god resultatet.