Covid-19 respons
Vi samler akut ind til mad, der vil blive uddelt til de mest trængende familier i Indien. For 90 kroner kan du give tre familier mad i tre dage. MobilePay dit bidrag til 92188. Eller lav en overførsel til reg: 1551 konto nr: 5401321 og skriv MAD i tekstfeltet.

Covid-19 har skabt en regulær krise i Indien! Ved forlængelsen af nedlukningen blev de, der i forvejen var fattige, endnu fattigere, da de ikke længere kunne forsørge deres familier. Mens skolerne er blevet lukket på ubestemt tid, er risikoen for børnearbejde og børneægteskaber stigende. Ved at give familierne mad på bordet, er vi med til at sikre både familier og børn, så de kan hjælpe til med at nedbringe smitten – og ikke er tvunget ud i farlige og alternative måder at sikre deres overlevelse på.

Covid-19 help
Samarbejdspartner i Indien
CECOWOR
Center for coordination of voluntary work and research

CECOWOR blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

Mål for projekt
Sideløbende med den akutte indsamling har vi startet projektet “Covid-19 respons” i den sydindiske stat Tamil Nadu, som har været blandt de stater med det højeste antal smittede. Projektet løber over et år og foregår i 25 landsbyer i Gingee Taluk, hvor formålet er at minimere spredningen af Covid-19 gennem information om hygiejne. Samtidig fokuserer vi på at sikre børns rettigheder og involvere lokale samfundsgrupper, der skal sørge for, at de offentlige ordninger og tilbud når ud til alle. Projektet har to store mål. Det første mål fokuserer på at mobilisere landsbyboerne til at ændre deres adfærd og dermed minimere spredningen af Covid-19. Det andet mål er at sikres børns rettigheder med særligt fokus på uddannelse.

Aktion Børnehjælp arbejder i alle vores projekter med FN’s verdensmål. I dette projekt er der særligt fokus på tre specifikke mål:

> mål 1,5: Opbygge fattige og andre i sårbare situationers modstandsdygtighed og mindske deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme begivenheder og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer.

> mål 3.3: Stoppe epidemier af overførbare sygdomme.

> mål 10.2: Styrke og fremme social, økonomisk og politisk inklusion af alle uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status.

Minimere spredning af Covid-19
Da mange havde fokus på at redde deres familier fra sult i stedet for at undgå coronavirus, resulterede det i et meget stort antal smittede i de landsbyer projektet omfatter. Det er derfor afgørende at ruste landsbyboerne til at ændre adfærd for at undgå at sprede virussen, når de arbejder. En overvældende mængde af information præget af rygter og myter gør desuden landsbyboerne forvirrede over, hvordan man skal håndtere smitsomme sygdomme. Der er behov for korrekte og enkle oplysninger om, hvordan man minimerer spredningen af virussen I de daglige aktiviteter for at få landsbyboerne til at ændre adfærd uden at føle, at de går på kompromis med deres families helbred.
Sikre børns rettigheder
De fattigste er hårdest ramt af coronakrisen. Når familierne bliver fattigere, er der større risiko for, at børnene bliver sendt på arbejde eller giftet væk i en for tidlig alder. Ud over den øgede fattigdom lukkes skolerne på ubestemt tid. Børnene fra projektlandsbyerne er allerede gået glip af mere end 10 måneders skolegang, hvilket øger læringskløften mellem rig og fattig. Vores projekt fokuserer derfor også på at holde forældre og børn motiverede til at børnene skal fortsætte med at gå i skole og på at fremme børnenes rettigheder under coronakrisen.
Optimized-Case-1-sujatha-cooking_1
“Vi har ikke råd til at blive hjemme og vaske hænder”
Saahi er en dem, hvis tre børn sulter under denne krise. Hun plejede at brødføde sin familie ved at sælge halskæder på gaden. Hendes mand lider af nyresvigt og kan ikke arbejde. Det kan hun heller ikke selv nu. Saahi støtter i princippet en lockdown, da hun mener, at det er nødvendigt for at stoppe coronavirussens spredning. “Men alle ser os som potentielle bærere af virussen, så de siger, at vi skal blive hjemme, og de er ligeglade med, om vi dør af sult – de vil bare have, at vi ikke skal sprede sygdommen,” siger hun. “Der er en masse råd om at blive hjemme og vaske hænder, men hvordan skulle vi have råd til det?”

“Det generelle råd er at blive i huset og vaske hænder. Men hvordan har man råd til bare at sidde derhjemme og vente på, at pandemien er forbi? Hvad skal vi sige til vores børn, hvis de beder om mad?” Mens hun sagde dette løb tårer ned ad hendes kinder og hele familien anerkendte hende med deres tavshed.