Hvem er vi?

Aktion Børnehjælp er en non-profit humanitær organisation, der fungerer uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Gennem tætte relationer med lokale partnere har Aktion Børnehjælp siden 1960’erne hjulpet indiske børn og deres familier. Vi arbejder langsigtet og ud fra princippet om, at hjælpen skal være bæredygtig og dermed kunne videreføres af lokalbefolkningen selv, når projektet afsluttes. Læs mere om vores projekter her.

Vi er en lille, men dedikeret, organisation, hvis værdigrundlag bygger på FN’s børnekonvention og FN’s 17 verdensmål, og vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel på et lille sted. I samarbejde med vores bestyrelse og mere end 60 dedikerede frivillige arbejder sekretariatet i Aktion Børnehjælp for at sikre en tryg barndom for fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien. Det gør vi blandt andet ved at forbedre adgangen til uddannelse, sundhed og lige rettigheder.

Mission
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familier og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. Det gør vi ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for børn og deres familier gennem sundhed, uddannelse og et bedre livsgrundlag.

Vision
Aktion Børnehjælp arbejder for en verden, hvor alle børn kan opleve en sund og tryg barndom og have lige adgang til læring gennem skolegang, så de kan skabe deres egen fremtid.
Abbe Pierre klunser

Bliv en del af Aktion Børnehjælp

Vi har både frivillige udvalg, genbrugsbutikker, lokale grupper og en bestyrelse, der alle tager sig af opgaver, som har til formål at støtte nogle af verdens fattigste mennesker på blandt andet uddannelses- og sundhedsområdet. I vores organisationsdiagram 2018 kan du se, hvilke grupper du kan blive frivillig i.

Det kunne eksempelvis være projektudvalget, der har ansvaret for alle projekter samt monitorering og evaluering af de lokale indsatser, kommunikationsudvalget, der udvikler, producerer og evaluerer på de eksterne kommunikations- og kampagneaktiviteter, eller fadderskabsadministratorerne, der varetager fadderskaberne og dermed agerer bindeled mellem fadderne i Danmark og fadderskabspartnerne i Indien.

Vil du være med til at arbejde for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får en god barndom og skolegang?

Værdier

Ansvarlighed
Vi står til ansvar over for vores bidragsydere, frivillige, partnere og frem for alt Indiens børn. Vi holder os selv ansvarlige for at skabe målbare resultater og for, at de midler, vi modtager, anvendes med størst mulig effekt og kan følges hele vejen ud til dem, de er tiltænkt. Dette inkluderer pligt til mådehold.
Gennemsigtighed
Aktion Børnehjælp arbejder ud fra princippet om gennemsigtighed. Det indebærer åbenhed om økonomi, støtte og organisationens arbejdsform over for både samarbejdspartnere, målgruppe, bidragsydere og offentligheden.
Frivillighed
Frivillighed er en vigtig grundpille i Aktion Børnehjælp. Ved at inddrage frivillige i det daglige arbejde bliver der skabt en unik dynamik samt engagement og mangfoldighed.
Vedholdenhed 
Vi tror på værdien af et langsigtet perspektiv. Vi arbejder derfor for at sikre en vedvarende og stabil indsats gennem lokale samarbejdspartnere.
Løsningsorienteret  
Aktion Børnehjælp går altid efter at skabe de bedst mulige resultater, når vi møder udfordringer i vores arbejde.
Bærdygtighed  
Vi tror på hjælp til selvhjælp, Sammen med vores partner klæder vi lokalbefolkningen på til selv at kæmpe for deres rettigheder og det liv, de ønsker for dem selv og deres børn.