CECOWOR

Centre for Coordination of voluntary Work and Research, Cecowor’s primære fokus er lige vilkår og uddannelse til alle, også for udsatte og marginaliserede børn. For Cecowor er børnerettigheder et centralt omdrejningspunkt for deres indsats og de arbejder ud fra devisen om, at børns rettigheder er essentielt for at sikre bedre muligheder i fremtiden.

Cecowor tilgår rettigheder fra flere vinkler og arbejder med skoler, børnerettighedsgrupper, landsbykomitéer og ambassadører, der sammen skal skabe en bevægelse og sætte børnerettigheder i fokus, så de respekteres både på landsbyniveau og blandt myndigheder. Cecowor er ansvarlig for at drive den nationale børnetelefonlinje i deres område og arbejder i stigende grad for at involvere relevante myndigheder i rettighedsarbejdet. I arbejdet med uddannelse, har Cecowor fokus på at støtte børnene til at blive skoleklar og yde lektiehjælp, så de kan gennemføre grundskolen. Derudover arbejder Cecowor med sundhed i form af oplysning om ernæringsrigtig mad, og for at særligt gravide kvinder og mødre med små børn kender til deres sundhedsrettigheder og hvordan, de kan få indfri dem.

Vores samarbejde

Aktion Børnehjælp samarbejder med CECOWOR og vi støtter børns rettigheder, skolegang og sundhed for udsatte børn samt ungdomsuddannelse og erhvervstræning.

Vi samarbejder også om et fadderskabsprogram for nogle af områdets allerfattigste.

Vores projekter med CECOWOR 
Covid-19 respons
Billede3
Coronapandemien har gjort fremtiden usikker for de fattigste. I Tamil Nadu oplyser og træner vi lokalbefolkningen for at begrænse smitten og sikre skolegang.
Lige ret til læring og sundhed
Roma
I delstaten Tamil Nadu er fokus rettet mod de dårligst stillede samfundsgrupper, der skal have adgang til offentlige tilbud som eksempelvis børnehave og skolegang.
Sammenhold om børns rettigheder
???????????????????????????
I samarbejde med 10 skoler bliver indiske børn oplyst om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet.
Rettigheder i Indien
Støt vores arbejde
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.